Dziekan Wydziału „Artes Liberales” dzień 2 listopada 2018 r. ogłasza dniem dziekańskim.