1. Zasady dyplomowania dla kierunku antropozoologia
  2. Zasady przed dyplomem w roku 2020/21

Do pobrania

  • Podanie o akceptację tematu i opiekuna pracy dyplomowej (→ pobierz)
  • Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla studentów (→ pobierz)
  • Składanie pracy dyplomowej w APD – instrukcja dla kierującego pracą i recenzentów (→ pobierz)
  • Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów wraz z odpisami i suplementem oraz innych dokumentów (→ pobierz)