prof. dr hab. Jerzy Axer
pełnomocnik Wydziału „Artes Liberales” ds. antropozoologii

prof. dr hab. Joanna Pijanowska
pełnomocniczka Wydziału Biologii ds. antropozoologii

prof. dr hab. Ewa Czerniawska
pełnomocniczka Wydziału Biologii ds. antropozoologii

dr Dorota Łagodzka
koordynatorka kierunku antropozoologia
doradczyni dziekana Wydziału„Artes Liberales” ds. antropozoologii

dr Gabriela Jarzębowska
opiekunka praktyk na kierunku antropozoologia
opiekunka pierwszego roku na kierunku antropozoologia