Harmonogram rejestracji na zajęcia WF w semestrze letnim 2022/23
https://wfisport.uw.edu.pl/rejestracja-na-zajecia-wf-nowy-harmonogram/