Fundacja Wileńszczyzna zaprasza do składania wniosków o stypendium im. Stanisława Grabskiego.

Fundacja Wileńszczyzna od 11 lat wspiera studentów polskiego pochodzenia, którzy przyjechali na studia do Polski z krajów byłego ZSRR. Fundacja Wileńszczyzna jest organizacją pozarządową prowadzoną przez osoby od lat zaangażowane w działania na rzecz zbliżania Polski i Litwy – absolwentów polskich szkół na Wileńszczyźnie, obecnie studentów i absolwentów polskich uczelni. Fundacja została ustanowiona 6 lutego 2007 roku, a jej fundatorami zostali Piotr Jankowski i Mirosław Ciunowicz.

Więcej informacji na: www.stypendium.org