Wszyscy zainteresowani podjęciem studiów na Wydziale „Artes Liberales ” – zarówno I, jak i II stopnia – mogą wziąć udział w Dniu Otwartym UW. 22 kwietnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu na kandydatów czekać będą przedstawiciele naszego Wydziału.

Dzień Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego to okazja do lepszego poznania największej uczelni w kraju: oferty studiów, zasad rekrutacji, działalności kół naukowych, wolontariatu czy zespołów kulturalnych i drużyn sportowych.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę 22 kwietnia w godz. 10.00–16.00 na terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.