Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 455) oraz Zarządzeniem nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 (Monitor UW poz. 136) informuję, że w dniach od 18 marca do 27 marca 2020 r. pracownicy Wydziału „Artes Liberales” pracują w trybie zdalnym.

Robert A. Sucharski
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”

Dane kontaktowe obowiązujące w dniach 18–27 marca 2020 r. znajdują się na stronie głównej Wydziału.