Zespół Projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” zaprasza do udziału w pierwszym cyklu „Akademii dyplomanta (blok I)”. Warsztaty odbędą się w dniach 26, 27 i 29 marca w godzinach 15.00–20.00 oraz 28 marca w godzinach 14.00–19.00 na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

 Zajęcia dedykowane są studentom UW:

– zainteresowanym rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;

– studiującym na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii;

– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 22 marca 2018 r. do 20.00. Więcej informacji na temat formalności związanych z uczestnictwem w warsztatach na stronie warsztatów oraz w grafice załączonej do wiadomości.