Antropozoologia jest unikatowym kierunkiem współprowadzonym przez trzy Wydziały: Wydział „Artes Libetales”, Wydział Biologii oraz Wydział Psychologii. Celem kształcenia jest uzyskanie interdyscyplinarnej i międzyobszarowej wiedzy i umiejętności z zakresu relacji człowiek-zwierzę od czasów najdawniejszych po współczesne. Absolwenci będą posiadać określoną wiedzę dotycząca biologii i psychologii zwierząt oraz obecności i sposobów przedstawiania zwierząt w kulturze.

Moduły kształcenia zostały skonstruowane tak, by absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i etycznych, a także uwarunkowań historycznych i kulturowych wykorzystywania i ochrony zwierząt w Polsce i na świecie oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktów interesów z wrażliwością, kompetencjami oraz poszanowaniem podmiotowości i godności zwierzęcia.

Istotną rolę w programie odgrywają praktyki i projekty grupowe rozwijające umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.