W dniach 6–12 maja 2019 roku na naszym Wydziale odbywa się 2. edycja Festiwalu Sztuk Wyzwolonych – przedsięwzięcia organizowanego przez Studentów, Doktorantów i Profesorów, a także zaproszonych Gości.

Głównym celem Festiwalu jest doświadczanie sztuki w świecie nauki w ramach wspólnoty.

Osiągniemy to poprzez udostępnienie przestrzeni i warunków wszystkim Twórcom zgromadzonym wokół Wydziału „Artes Liberales”, szczególnie zaś tym, którzy dotychczas nie mieli możliwości lub odwagi zaprezentować swoich prac artystycznych szerszej publiczności.

Naszym celem jest również wymiana doświadczeń, porad i inspiracji między twórcami bardziej zaawansowanymi, a tymi, którzy dopiero zaczynają.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego poszukiwania praktyczno-artystycznych dróg do wolności!”

Szczegółowy opis wydarzeń znajduje się w Programie i na stronie Festiwalu.