Rejestracja na zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Zajęcia wyrównawcze mają na celu pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów (w tym języków obcych) w zakresie wymaganym do odbycia studiów na określonym kierunku oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku studiów
 • Termin realizacji zajęć wyrównawczych – 25 października – 22 grudnia br.
 • Oferta zajęć wyrównawczych skierowana jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych, pierwszego roku studiów, pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich
 • Rejestracja na zajęcia wyrównawcze odbędzie się w dwóch turach:
  • I tura – 11.10.2021 – 15.10.2021 br. (grupy dedykowane studentom określonych programów studiów oraz grupy otwarte dla wszystkich uprawnionych studentów)
  • II tura – 19.10.2021 – 24.10.2021 br. (dodatkowa tura rejestracji dla wszystkich uprawnionych studentów w ramach wolnej puli miejsc)
 • Uprawniony student otrzyma dodatkowo 30 żetonów typu ZW na zapisy
 • Student może zapisać się wyłącznie do jednej grupy zajęciowej
 • Zapisy dostępne na stronie rejestracji żetonowej – kod rejestracji 0000-ZW-2021Z – https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-ZW-2021Z
 • Student realizuje przedmiot poza programem studiów. Przedmiotu nie podpina się się ani pod program ani pod etap studiów
 • Zajęcia wyrównawcze są bezpłatne