W związku z pozytywną oceną zajęć językowych sprofilowanych dziedzinowo na poziomie B2+ przewidzianych dla studentów studiów drugiego stopnia, oferowanych w semestrze letnim bieżącego roku akademickiego w ramach programu pilotażowego, uprzejmie informuję, że powyższe zajęcia wchodzą w zakres regularnej oferty lektoratowej i będą kontynuowane w roku akademickim 2021/2022.

Pierwsza tura rejestracji na zajęcia językowe na poziomie B2+ dla studentów studiów drugiego stopnia rusza 01.06.2021.

Wszystkim uprawnionym studentom zostały przyznane w systemie USOS żetony typu LEK2 (30 żetonów na 30 godzin zajęć językowych).

Kontakt w przypadku pytań: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl