• Dlaczego więcej lemurów żyje w zoo niż na wolności?
  • Czego bonobo mogą nas nauczyć o miłości i seksie?
  • Czy krowy płaczą?
  • Co myśli o tobie twój pies?
  • Czy ptak może być architektem?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi na zajęciach oferowanych studentom.

Na antropozoologii przypomnicie sobie, że sami jesteście zwierzętami. Zastanowicie się, czy szympans ma więcej wspólnego z nami czy z ostrygami. Na nowo przemyślicie relacje naszego gatunku z innymi. Dowiecie się, że niektóre zwierzęta też mają swoją historię, swoje biografie, osobowości, społeczności a nawet kulturę. Zdobędziecie podbudowaną empirycznie i udowodnioną naukowo wiedzę na temat miejsca zwierząt w dziejach cywilizacji. Będziecie stawiać przed nauką nowe wyzwania i pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi. Być może to Wy je znajdziecie.

A co po studiach?

Po ukończeniu antropozoologii będziecie posiadać interdyscyplinarną wiedzę o ludziach i zwierzętach z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, która umożliwi Wam dostrzeganie i zrozumienie zjawisk z pogranicza tych nauk, dzięki czemu będziecie przygotowani do podejmowania nowych wyzwań zmieniającego się świata. Studia kształtują otwartość i wrażliwość na otoczenie opartą na integralnej wiedzy z zakresu biologii, psychologii, socjologii, prawa, historii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii, filozofii. Przygotowują do pracy ze zwierzętami z poszanowaniem ich praw i troską o ich dobrostan. Nauczycie się analizować i kształtować relacje między ludźmi a zwierzętami w biologicznym, społecznym, kulturowy, historycznym, prawnym, ekonomicznym i politycznym kontekście.

Będziecie posiadać solidne podstawy zarówno do studiów magisterskich z elementami samodzielnej pracy badawczej w obszarze humanistyki, jak i na styku różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Studia te przygotowują do pracy w instytucjach związanych ze strefą edukacji, kultury, turystyki, mediów i organizacji rozwiązujących problemy relacji ze zwierzętami, w instytucjach samorządowych i pozarządowych.

Pytania w sprawie rejestracji i rekrutacji na studia można kierować do Sekretariatu Komisji Rekrutacyjnej Wydziału „Artes Liberales” mailowo rekrutacja_az@al.uw.edu.pl lub na adres kierunku: az@al.uw.edu.pl.

Informatory, przewodniki i filmy instruktażowe UW

Social media