Plan sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akad. 2010/2020.