Plan sesji egzaminacyjnej semestru letniego roku akad. 2019/2020.