Tryb pracy Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales” w listopadzie 2020 r.