Zespół Projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” zaprasza do udziału w warsztatach „Akademii dyplomanta (blok I). Skuteczny start zawodowy”.

Warsztaty odbędą się w dniach:
–16 i 17 maja w godzinach 15:00-20:00;
– 18 maja w godz. 9:00-14:00;
– 19 maja w godzinach 10:00-15:00 na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

 Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

 Zajęcia dedykowane są studentom UW:
– zainteresowanym rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiującym na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: „Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii;
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 9 maja 2018 r. do 20:00.

Więcej informacji na temat formalności związanych z uczestnictwem w warsztatach na stronie warsztatów.