Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” zawiadamia, że egzamin poprawkowy z przedmiotu Wprowadzenia do psychologii odbędzie się 1 marca o godz. 12 w s. 303 (Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7).