Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Żywe/nieżywe. Reprezentacja ciał ludzkich i nieludzkich w kulturze”, organizowanej pod patronatem  Wydziału „Artes Liberales” przez troje doktorantów programu „Nature – Culture”. Spotkamy się w dniach 1-2 czerwca 2020 w formie wideokonferencji, transmitowanej na stronie wydarzenia na Facebooku.

https://www.facebook.com/events/2920643781352304/

Tematyka konferencji dotyczy zagadnień usytuowanych na pograniczu tego, co żywe i nieżywe (Life and Nonlife) – zarówno nieożywione, nigdy nieżyjące, jak i martwe, pozbawione życia. Wiążą się one z szeroko pojętą cielesnością. Czym jest martwe ciało? Które ciała postrzega się jako żywe? Czy bycie żywym można stopniować? Czym różni się ciało ludzkie od zwierzęcego? Czy rośliny mają ciała? Jak rozumieć nazwę ciała niebieskie?

Nadrzędnym celem wydarzenia jest rozważenie, które elementy przyrody uznawało się bądź uznaje za żywe lub nieżywe. Jak funkcjonowała tradycyjna hierarchia bytów, szeregowanych od „najbardziej żywego” człowieka przez zwierzęta i rośliny po ciała nieożywione? Czy istnieje ona nadal? Jak postrzega się zwłoki, ciała, które były żywe, ale stały się martwe? Czym różnią się życie i śmierć człowieka od życia i śmierci zwierzęcia? Jakie jest znaczenie martwego ciała ludzkiego, a jakie zwierzęcego? Ważnym tematem są też pogranicza życia i śmierci. Jak funkcjonują w kulturze byty o niejednoznacznym statusie? Co w takim ujęciu zasługuje na miano żywego, a co jest życia pozbawiane? Jak płynne i zmienne są ustalone klasyfikacje? Jak można opisać politykę natury w dobie nadmiernego wydobycia i skażenia, co jest w tej sytuacji żywe, a co nie?

Z postawionych pytań wyłania się kilka dużych bloków tematycznych, nad którymi warto się zastanowić: postrzeganie życia i śmierci człowieka i zwierząt, niejednoznaczny status ontologiczny roślin, poszukiwanie elementu życia w przyrodzie nieożywionej, pogranicza bytów, zagadnienia związane ze zwłokami i martwymi organizmami.

Innym ważnym celem konferencji jest wieloaspektowe spojrzenie na temat żywego i nieżywego, swoiste zderzenie, zestawienie, skonfrontowanie perspektywy przyrodniczej, filozoficznej, historycznej, literaturoznawczej i tej związanej z różnorakimi praktykami artystycznymi. Interdyscyplinarne ujęcie problemu pozwoli wytworzyć płaszczyznę dialogu między różnymi dziedzinami nauki i sztuki. Zapraszamy przedstawicieli dyscyplin humanistycznych, społecznych i ścisłych: literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, antropologów, socjologów, biologów, fizyków, chemików oraz przedstawicieli innych dyscyplin.

Zapraszamy do zapoznania się z planem konferencji.