W związku z Zarządzeniem nr 105 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że czas pracy w trybie zdalnym Wydziału „Artes Liberales” UW od dnia 25 maja br. zostaje utrzymany do odwołania.

Adresy e-mail i służbowe numery telefonu, a także lista osób dyżurujących stacjonarnie znajdują się na głównej stronie Wydziału >>