W związku z utrzymującym się wysokim niebezpieczeństwie zakażenia wirusem SARS-COV-2 do dnia 22 grudnia włącznie zostaje utrzymana nauka zdalna na kierunkach: antropozoologia, artes liberales, filologia nowogrecka oraz kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska.

Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej.

Od dziś, tj. 29 listopada, do 10 grudnia br. zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales” UW odbywają się w trybie zdalnym.

Zarządzenie Kierownika Jednostki Dydaktycznej.