Dyrekcja Szkoły Języków Obcych informuje, że od 29.11.2021 do 12.12.2021 lektoraty Szkoły Języków Obcych będą odbywały się w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Dyrektora SzJO.