Od 6 do 9 października odbędzie się seria spotkań online dla zagranicznych studentów na UW. Podczas wydarzeń poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. ogólnych informacji o Uniwersytecie, praw studenta, bezpieczeństwa i usług bibliotecznych.

Uniwersytecki Welcome Point organizuje Welcome Week w trybie online, podczas którego zagraniczni studenci będą mogli zdobyć najważniejsze informacje o UW, jego strukturze i zasadach funkcjonowania, możliwościach, jakie na nich czekają, aspektach dotyczących bezpieczeństwa czy korzystania z biblioteki.

Więcej informacji.