W roku akademickim 2020/2021 obowiązują nowe regulacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące składania wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów. Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Spraw Studenckich w celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło).

Więcej informacji na stronie BSS.