Zapraszamy na dzień adaptacyjny dla nowo przyjętych studentów antropozoologii.