Na Wydziale „Artes Liberales” obowiązują obiegówki elektroniczne – widoczne w USOSweb w module DLA WSZYSTKICH. Obiegówkę aktywuje Dziekanat po zgłoszeniu programu studiów do rozliczenia i przyniesieniu pracy dyplomowej. Należy odpowiedzieć w niej wyłącznie na pytania z sekcji „PEJK i Biuro Karier”. Pozostałe pola wypełnia Dziekanat, BUW oraz BSS. W związku z tym konieczne jest aktywowanie obiegówki od tygodnia do dwóch przed obroną.