Od 1 lipca 2021 r. zmienia się harmonogram pracy Dziekanatu Wydziału „Artes Liberales”. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie głównej Wydziału w zakładce → Dziekanat.