Katedra Performatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Koło Naukowe Performatyków UJ zapraszają na naukową konferencję studencko-doktorancką z warsztatami: Performatyka. Poza kanonem. Odsłona pierwsza: Resztki, ruiny, pozostałości, szczątki, piksele – archiwa możliwych przeszłości i przyszłości. Konferencja odbędzie się w dniach: 23–25 kwietnia 2020 r.

Szczegółowy opis konferencji i warsztatów znajduje się tutaj.
Formularz zgłoszeniowy.