Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW,
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz.,
serdecznie zaprasza na inaugurację zajęć dydaktycznych na Wydziale „Artes Liberales”,
która odbędzie się 4 października 2021 r., o godz. 12.00 on-line.

_________________________________

Program inauguracji

Wystąpienia
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. (Dziekan Wydziału)
dr hab. Przemysław Kordos (Prodziekan ds. studenckich)
Irena Gostkiewicz (Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału)

Wykład inauguracyjny
„Białoruś – kraj między Wschodem a Zachodem?”
Dr hab. Hieronim Grala

__________________