Prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, informuje o terminach szkolenia w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

Pismo.