To już kolejny rok, kiedy Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii jest współorganizatorem Konkursu Przedsiębiorca Roku UW. Konkurs to inicjatywa zorganizowana pod patronatem Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Konkursu jest propagowanie działań przedsiębiorczych oraz przedstawienie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych przykładów:
– studentów,
– absolwentów,
– pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, angażujących się w tworzenie i rozwijanie firm.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 października 2019 r. w 5-ciu kategoriach:
– Master of Business,
– Startup roku UW,
– Startup roku Wydziału Zarządzania UW,
– Innowacja / Innowator roku,
– Przedsiębiorca społeczny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://bit.ly/2ZhesqE. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: https://przedsiebiorcaroku.uw.edu.pl