Zarządzenie nr 3 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu warszawskiego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zasad organizacji sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale „Artes Liberales”. Zarządzenie.