Na stronie BSS pojawiła się ogólna informacja dotycząca składania wszystkich wniosków stypendialnych (w tym wniosku o stypendium socjalne): http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/stypendia/