Prof. Andrzej Elżanowski wygłosił wykład pt. „Moralny i etyczny status zwierząt” na X Międzynarodowym Forum Etycznym w Krakowie.