W ramach projektu „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” prowadzi się obecnie rekrutacje:

 • dla studentów na warsztaty „Akademia dyplomanta”,
 • pracowników naukowo-dydaktycznych na „Warsztaty doskonalące dla tutorów”.

Warsztaty odbędą się w dniach 8–9 listopada, w godz. 9.00-17.00.

Warsztaty „Akademia dyplomanta”

Zapraszamy do udziału w Akademii dyplomanta – warsztatach dla zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne:

a) Blok I. „Skuteczny start zawodowy”:

 • – analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
 • – samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
 • – własna firma – jak zacząć?;
 • – komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

b) Blok II. „Aplikacyjna praca dyplomowa”:

 • – własność intelektualna;
 • – praca dyplomowa jako produkt rynkowy;
 • – strategia współpracy z otoczeniem;
 • – rozpoznanie rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej.

Każdy temat tworzy osobne zajęcia. Terminy zajęć dotyczących poszczególnych tematów znajdują się w załączonym formularzu zgłoszeniowym.

W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW, którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 • Wejdź na stronę http://innohuman.biurokarier.uw.edu.pl/akademia-dyplomanta/ i pobierz formularz.
 • Wypełnij formularz, w którym zaznaczysz pasujące Ci terminy warsztatów. Musisz zadeklarować udział w 8 spotkaniach tematycznych (tematy spotkań nie mogą się powtarzać);
 • Wypełniony formularz wyślij na innohuman@uw.edu.pl podając w wiadomości wydział, kierunek i rok studiów;
 • W odpowiedzi otrzymasz deklarację udziału – wypełnij ją i prześlij. Będzie czekać na Twój podpis w dniu warsztatów razem z umową uczestnictwa.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek.

„Warsztaty doskonalące dla tutorów”

Zapraszamy na „Warsztaty doskonalące dla tutorów” – szkolenia, które powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego chcących rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują zarówno do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego, jak i rozwoju własnej aplikacyjnej działalności badawczej.

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • – tutoringu;
 • – wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;
 • – współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;
 • – ochrony własności intelektualnej.

Warsztaty odbędą się 8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 9:00-17:00.

Spotkania prowadzi dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na innohuman@uw.edu.pl do 5 listopada 2018 r.
W treści wiadomości prosimy podać Wydział oraz stanowisko zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.