Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW,
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW,
serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale „Artes Liberales”,
która odbędzie się 2 października, o godz. 11.00,
w sali konferencyjnej w siedzibie Wydziału (Kolegium Artes Liberales) przy ulicy Dobrej 72.

_________________________________

Program  inauguracji

Powitanie
dr hab. Robert A. Sucharski, prof. UW (Dziekan Wydziału)

Ślubowanie studentów I roku

Wykład inauguracyjny
„I to by było na tyle” – o języku akademickim, zasadach, pułapkach i realiach komunikacji środowiskowej.
dr hab. Ewa Rudnicka