Szanowni Państwo,

W związku z zarządzeniem JM Rektora UW nr 69 (z dnia 7 kwietnia 2020 r.) w sprawie zmiany zarządzenia nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego oraz niektórych innych zarządzeń związanych z COVID-19

informuję, że na Wydziale „Artes Liberales” UW

  • Termin pracy zdalnej oraz zajęć on-line jest wydłużony do 15 maja 2020 r.
  • Odwołanie podróży jest wydłużone do 30 czerwca 2020 r.
  • Odwołanie konferencji, sympozjów, wykładów otwartych i imprez na terenie UW jest wydłużone do 31 sierpnia 2020 r.

Robert A. Sucharski
Dziekan Wydziału „Artes Liberales”