Plan sesji egzaminacyjnej (wrześniowej) roku akad. 2019/2020.