Dziekanat Wydziału „Artes Liberales” informuje, że obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studentów będzie przeprowadzone poprzez platformę internetową COME.

Szczegóły na stronie COME.

Program szkolenia jest dostępny od 6 listopada 2017 r. do 9 lutego 2018 r. Szkolenie zakończy się egzaminem testowym, a zaliczenie będzie automatycznie przesyłane do USOS po zakończonych turach szkolenia.

Termin poprawkowy: 2–8 marca 2018 r. Dodatkowe terminy nie są przewidziane.