Z dniem 10 stycznia 2022 roku nauczanie na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale „Artes Liberales” powraca do formy stacjonarnej. Wyjątek stanowią zajęcia wymienione w Załączniku nr 1 do Zarządzenia KJD WAL z 30 września 2021 r. które były prowadzone zdanie lub hybrydowo.