Przewodniczący Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW, dr hab. Radosław Kucharczyk, informuje o formie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych.