Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW, dr hab. Robert A. Sucharski, ogłosił godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 r. (wtorek, godz. 8.00–20.00).