Szanowni Państwo,

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 chciałbym przypomnieć, że na Uniwersytecie Warszawskim obowiązują przepisy dotyczące postępowania w przypadku wykrycia zakażenia. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie https://www.uw.edu.pl/wytyczne-sanitarne-dotyczace-funkcjonowania-obiektow-uw/. Znajdują się tam także zarządzenia szczegółowe m.in. dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych czy akademików.

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 98 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 oraz doprecyzowującym i uzupełniającym je ZARZĄDZENIEM NR 139 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2021 r w przypadku stwierdzenia u Państwa zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (tj. pozytywnego wyniku testu) są Państwo zobligowani do poinformowania o zaistniałej sytuacji pracownika Inspektoratu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej UW pod adresem: InfoCovid19@adm.uw.edu.pl.

Dodatkowo informację o zakażeniu proszę przesłać do:
– kierowniczki dziekanatu – dr Violetta Rączewska, raczewska@al.uw.edu.pl
oraz
– prodziekana ds. studenckich – dr hab. Przemysław Kordos,  p.kordos@al.uw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • Imię/imiona i nazwisko
  • Numer indeksu
  • Kierunek, stopień i rok studiów
  • Informację o dacie testu potwierdzającego zakażenie
  • Datę ostatniego dnia przebywania na terenie Wydziału „Artes Liberales” wraz z wykazem zajęć, w których brał/a Pan/Pani udział.
  • Jeśli po tej dacie uczestniczyli Państwo w zajęciach w innych budynkach na terenie Uniwersytetu prosimy dodatkowo o taką informację.

UWAGA:
Nie wystarcza zgłoszenie nieobecności do wykładowców, którzy prowadzą Państwa zajęcia – przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wymagają zachowania przepisów krajowych obowiązujących w okresie pandemii.

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej
Wydział „Artes Liberales”
Dr hab. Przemysław Kordos