Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs na projekt maskotki promującej WUF11: XI sesję Światowego Forum Miejskiego.

Światowe Forum Miejskie (WUF) to najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie, którą organizuje UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Jej cel to rozwiązywanie problemów, przed którymi stoi dziś większość miast na świecie – szybkiej urbanizacji i jej wpływu na społeczności, miasta, gospodarki, zmiany klimatyczne. Celem WUF jest doskonalenie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich poprzez otwartą debatę. WUF to okazja do wymiany dobrych praktyk oraz dzielenia się zdobytymi doświadczeniami. Efektem spotkań są rekomendacje dla polityki miejskiej i rozwoju regionalnego dla rządów, regionów i miast. Wydarzenia WUF odbywają się co 2 lata i skupiają każdorazowo ok. 20 tysięcy osób, między innymi przedstawicieli rządów, regionów, miast, organizacji pozarządowych, a także organizacji oraz instytucji finansowych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/konkurs-na-projekt-maskotki-wuf11