Prof. Andrzej Elżanowski został wybrany 28 czerwca br. na Prezesa Polskiego Towarzystwa Etycznego.