Ruszyła rekrutacja na program MOST na semestr letni roku akademickiego 2021/22.

MOST to program mobilności studentek i studentów oraz doktorantek i doktorantów. Umożliwia on studiowanie w innym mieście przez semestr lub nawet cały rok akademicki.

Szczegóły dot. programu: www.bit.ly/most-21-22