23 kwietnia na Kampusie Głównym UW odbędzie się Dzień Otwarty UW.

Na kandydatów czekać będą przedstawiciele wszystkich uczelnianych jednostek, a także uniwersyteckich biur, samorządów, kół naukowych i organizacji studenckich.

Przedstawicielki i przedstawiciele Wydziału „Artes Liberales” przedstawią nasze kierunki studiów i zasady rektutacji.

Rekrutacja na studia rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 5 lipca. Rekrutacja jest prowadzona przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Szczegółowe informacje o studiach, terminy i zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 znajdują się w systemie IRK.